Loading...
06/05/2022

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

Tuyển dụng nhân viên Nhân viên kinh doanh ô tô với mức lương hấp dẫn

06/05/2022

TUYỂN DỤNG CỐ VẤN DỊCH VỤ

Tuyển dụng nhân viên Cố vấn dịch vụ mức lương hấp dẫn

06/05/2022

TUYỂN DỤNG TÀI XẾ - NHÂN VIÊN DI DỜI XE

Tuyển dụng nhân viên Tài xế - di dời xe có kinh nghiệm 

06/05/2022

TUYỂN DỤNG ĐIỀU PHỐI VIÊN SỬA CHỮA CHUNG

Tuyển dụng Điều phối viên thực hiện công tác điều phối xe sửa chữa làm việc tại văn phòng

06/05/2022

TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN

Tuyển dụng nhân viên lắp đặt phụ kiện ô tô có kinh nghiệm và sẽ được đào tạo

06/05/2022

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - BẢO HIỂM

Tuyển dụng nhân viên văn phòng - bảo hiểm không yêu cầu kinh nghiệm

06/05/2022

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - PHỤ KIỆN

Tuyển dụng nhân viên văn phòng : hành chính phụ kiện không yêu cầu kinh nghiệm

06/05/2022

TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA CHUNG

Tuyển dụng Kỹ thuật viên Sửa chữa chung bảo dưỡng và sửa chữa xe ô tô

06/05/2022

TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN ĐỒNG

Tuyển dụng Kỹ thuật viên đồng có kinh nghiệm

30/05/2022

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN RỬA XE

Tuyển dụng nhân viên rửa xe

Nam giới: từ 18-30 tuổi

Lương trên 8,000,000 VNĐ

 

10/03/2022

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

Nhân Viên Kinh Doanh Ô Tô

Loading...