Loading...
02/01/2023

Tuyển dụng Nhân viên bảo hiểm

Tuyển dụng nhân viên văn phòng - bảo hiểm không yêu cầu kinh nghiệm

02/01/2023

Tuyển dụng Kỹ thuật viên Sửa chữa chung

Toyota Bình Dương tuyển dụng Kỹ thuật viên Sửa chữa chung thực hiện công việc sửa chữa các dòng xe Toyota. Nhấp vào để xem chi tiết!

27/07/2022

Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh

Toyota Bình Dương tuyển dụng Nhân viên kinh doanh cho hoạt động bán hàng tại đại lý xe ô tô Toyota chính hãng.

06/09/2022

Tuyển dụng Kỹ thuật viên Sơn

Toyota Bình Dương tuyển dụng Kỹ thuật viên Sơn cho hoạt động sửa chữa đồng sơn.

02/01/2023

Tuyển dụng Kỹ thuật viên Đánh bóng

Toyota Bình Dương tuyển dụng Kỹ thuật viên Đánh bóng cho hoạt động đánh bóng, dọn dẹp xe theo quy trình.

02/01/2023

Tuyển dụng Kỹ thuật viên Pha sơn

Toyota Bình Dương tuyển dụng Kỹ thuật viên Pha sơn cho hoạt động sửa chữa sơn xe ô tô tại Bộ phận Đồng Sơn.

02/01/2023

Tuyển dụng Nhân viên tiếp nhận đặt hẹn - Chăm sóc khách hàng

Toyota Bình Dương tuyển dụng vị trí Nhân viên tiếp nhận đặt hẹn - Chăm sóc khách hàng nhằm chăm sóc khách hàng dịch vụ tại đại lý.

Loading...